Metafoni
Woltersgade 2
2300 København S
mobil: 26152327


Velkommen til Metafoni

...forandring med etik og tanke....

 

Det er Metafoni´s vision at  hjælpe mennesker til at leve, handle og tale ud fra de grundliggende værdier de har  i livet.

Metafoni tilbyder forskellige typer af ydelser der kan hjælpe til at skabe de positive forandringer vi ønsker -  både arbejds og privatlivet.

Metafoni arbejder på sammenhængende 3 niveauer: organisatorisk; med  udvikling og implementering af værdibaseret arbejde i organisationer. På gruppe niveau med kurser, undervisning, uddannelse. Individuelt med coachende, vejledende eller terapeutiske samtaler. 

Udgangspunktet for det arbejde vi udfører  er en radikal etisk indstilling til vores medmennesker. Vi baserer alle tilbud på at gøre hvad der er 'det rigtige at gøre' - i relation den professionelle etiske, teoretisk og praktisk reflekterede forståelse. 

Vores ambition er at vi med en grundliggende etisk indstilling kan påvirke og forandre både lokalt og globalt. og mener at en kombination af det personlige og det professionelle er nødvendigt for at sætte de mennesker vi hjælper i stand til at forandre verden.

  Metafoni  er visionært projekt der vil benytte forståelse og fællesskab til at skabe en bedre verden - lige der hvor du er, 

 - og hvorfor egentlig stræbe efter mindre? 

 

 

.Metafoni - Woltersgade 2, 2300 København S | mobil: 26152327 | mads@metafoni.dk